ต่างประเทศ

PFP

Asia

 • Japan
 • South Korea
 • Taiwan
 • Indonesia
 • Philippines
 • Singapore
 • China
 • Hong Kong
 • Malaysia
 • Brunei Darussalam

EU

 • France
 • Switzerland
 • Germany
 • Italy
 • Ireland
 • The United Kingdom
 • Sweden
 • Netherlands

North America

 • Canada
 • United State (USA)

Australia

 • Australia
 • New Zealand

Other

 • Jordan
 • United State (USA)

ติดต่อ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและฝ่ายนำเข้า-ส่งออก